Terma & Syarat

Penafian Maklumat/Harga:

Kami berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat tentang produk kami dengan usaha terbaik di laman web ini. Kami bagaimanapun, tidak dapat menjamin ketepatan maklumat dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan. Oleh itu, Theniaga berhak untuk meminda, menukar harga dan ketersediaan mengikut budi bicara kami sendiri, tanpa pemberitahuan atau kewajipan terlebih dahulu. Sila ambil perhatian  isu ralat perkataan mungkin berlaku.

Ganti rugi:

Dalam penggunaan laman web kami, anda bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak memudaratkan Theniaga, MNR BRAND RESOURCES, anak syarikat, pegawai, ejen dan rakan kongsi dan pekerjanya yang lain, serta tidak memudaratkan sebarang kerugian, liabiliti, tuntutan dan permintaan serta perbelanjaan, termasuk ganti rugi bagi sebarang kos guaman.

Pautan ke laman lain:

Laman ini mungkin menyediakan pautan ke laman web lain. Sila ambil perhatian sebaik sahaja anda meninggalkan laman web Theniaga dan memasuki laman lain. Anda mungkin tertakluk kepada amalan privasi dan dasar yang berbeza.